WIRISe materjalid

Siia lehele on koondatud õpetajate ning teiste WIRISe sõprade poolt loodud õppematerjalid ning elektroonilised töölehed. Et kõikide saadaolevate materjalidega tutvuda ning foorumis kirjutada, tuleb sisse logida portaal www.wiris.ee liikmena.

1 Lõppes matemaatikaülesannete koostamise konkurss õpilastele 10257
2 Veel üks võimalus WIRISega salvestamiseks ning poolelioleva töö jätkamiseks 7508
3 WiRiSes salvestatud töö jätkamine 6244
4 Muud WIRISe sõprade koostatud materjalid 4284
5 Salvestamine WIRISEga 7560
6 Õpilastööde konkurss: MÄRKA MATEMAATIKAT ENDA ÜMBER 13752
7 Tõenäosusteooria ja statistika elemendid (autor: Triin Mikkel) 5309
8 Kursusel osalenud õpetajate kodutööde näidised 5897
9 Elektroonilised WIRISe näited (autor: Triin Mikkel) 5039