WIRISe materjalid

Siia lehele on koondatud õpetajate ning teiste WIRISe sõprade poolt loodud õppematerjalid ning elektroonilised töölehed. Et kõikide saadaolevate materjalidega tutvuda ning foorumis kirjutada, tuleb sisse logida portaal www.wiris.ee liikmena.

1 Lõppes matemaatikaülesannete koostamise konkurss õpilastele 10565
2 Veel üks võimalus WIRISega salvestamiseks ning poolelioleva töö jätkamiseks 7735
3 WiRiSes salvestatud töö jätkamine 6454
4 Muud WIRISe sõprade koostatud materjalid 4472
5 Salvestamine WIRISEga 7782
6 Õpilastööde konkurss: MÄRKA MATEMAATIKAT ENDA ÜMBER 14064
7 Tõenäosusteooria ja statistika elemendid (autor: Triin Mikkel) 5535
8 Kursusel osalenud õpetajate kodutööde näidised 6133
9 Elektroonilised WIRISe näited (autor: Triin Mikkel) 5253