WIRISe materjalid

Siia lehele on koondatud õpetajate ning teiste WIRISe sõprade poolt loodud õppematerjalid ning elektroonilised töölehed. Et kõikide saadaolevate materjalidega tutvuda ning foorumis kirjutada, tuleb sisse logida portaal www.wiris.ee liikmena.

1 Lõppes matemaatikaülesannete koostamise konkurss õpilastele 10108
2 Veel üks võimalus WIRISega salvestamiseks ning poolelioleva töö jätkamiseks 7371
3 WiRiSes salvestatud töö jätkamine 6131
4 Muud WIRISe sõprade koostatud materjalid 4200
5 Salvestamine WIRISEga 7453
6 Õpilastööde konkurss: MÄRKA MATEMAATIKAT ENDA ÜMBER 13636
7 Tõenäosusteooria ja statistika elemendid (autor: Triin Mikkel) 5198
8 Kursusel osalenud õpetajate kodutööde näidised 5806
9 Elektroonilised WIRISe näited (autor: Triin Mikkel) 4949