WIRISe materjalid

Siia lehele on koondatud õpetajate ning teiste WIRISe sõprade poolt loodud õppematerjalid ning elektroonilised töölehed. Et kõikide saadaolevate materjalidega tutvuda ning foorumis kirjutada, tuleb sisse logida portaal www.wiris.ee liikmena.

1 Lõppes matemaatikaülesannete koostamise konkurss õpilastele 10390
2 Veel üks võimalus WIRISega salvestamiseks ning poolelioleva töö jätkamiseks 7612
3 WiRiSes salvestatud töö jätkamine 6336
4 Muud WIRISe sõprade koostatud materjalid 4364
5 Salvestamine WIRISEga 7662
6 Õpilastööde konkurss: MÄRKA MATEMAATIKAT ENDA ÜMBER 13881
7 Tõenäosusteooria ja statistika elemendid (autor: Triin Mikkel) 5398
8 Kursusel osalenud õpetajate kodutööde näidised 5991
9 Elektroonilised WIRISe näited (autor: Triin Mikkel) 5132